Eindhoven - Kevelaer

 Al ruim 200 jaar vanuit Eindhoven en omgeving naar Kevelaer

Vincent van Gogh's Aardappeleters en onze Broederschap

Onlangs is er een ontdekking gedaan op het schilderij 'de aardappeleters' van Vincent van Gogh. 
Op dat schilderij is nl. de 'huiszegen'  uit Kevelaer te zien.

Kees Rovers heeft het initiatief genomen om er met de historicus Gerard Rooijakkers onderzoek naar te doen en daardoor is er een zeer interessant artikel verschenen, dat door Gerard Rooijakkers is geschreven voor Kees Rovers.
Deze laatste heeft ons dat artikel ter hand gesteld met de toestemming om het op onze website te mogen plaatsen.
Daarvoor onze welgemeende dank aan deze twee heren.

Het artikel begint zo:
De huiszegen op De aardappeleters van Vincent van Gogh
geschreven voor Kees Rovers door Gerard Rooijakkers
op 17 maart 2024

Links op de achtergrond van De aardappeleters, in 1885 door Vincent van Gogh in Nuenen geschilderd,
hangt tegen de wand tussen de klok en het “veurste gebont” (het eerste gebint) nabij de
bedstede een ingelijste prent. Het betreft een zogeheten huiszegen, bedoeld om het huis tegen onheil te beschermen.
In het proces van devotionalisering vanaf circa 1840 zien we in Zuidoost-Brabant in de interieurs van eenvoudige boeren, wevers en landarbeiders religieuze objecten ter verering opkomen. Zeker rond de bedstede zien we dan ingelijste prenten, wijwaterbakjes en rozenkransen verschijnen om de dag gewijd te beginnen en af te sluiten.
Het zijn devotionele, rituele handelingen die de familie De Groot onder de hoede van ‘mijnheer pastoor’ plaatsen binnen de parochiële groepscultuur van die tijd. Een katholieke volkscultuur die tevens werd gekenmerkt door
demonstratieve, zo niet triomfalistische, processies en bedevaarten. Kinderrijke katholieke gezinnen ook, zodat een echtpaar met een groot gezin goed had geboerd onder het 'veurste gebont’.

Om het interessante artikel en verband met de Broederschap in zijn geheel te lezen, kan het hieronder worden gedownload.